Skip to content

Hãy chọn

đúng lane đường

để lái xe

CHIẾN DỊCH THU THẬP 1000 CHỮ KÝ ỦNG HỘ:

BÁC TÀI THỜI ĐẠI MỚI - KHÔNG CHẠY TRÊN LANE KHẨN CẤP

Sinh nhật Bạn Hữu Đường Xa 13 năm

Thay  khung ảnh đại diện Facebook theo các thiết kế chủ đề hằng năm đã là hoạt động quen thuộc với các bác tài trong cộng  đồng Bạn Hữu  Đường Xa. Năm nay Bạn Hữu Đường Xa hưởng ứng chiến ...
Đang tải

HÀNH TRÌNH VĂN MINH

Em đang chạy xe tải giao hàng cho khách hàng trên đường đất đỏ và vắng vẻ trên địa bàn huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Từ TP HCM lên đến đó gần 140km, khúc này đường vắng và xung...
Đang tải
Lợi ích to lớn của việc bảo dưỡng xe đó chính là khắc phục những chi tiết bị hao mòn qua thời gian sử dụng, đảm bảo cho xe vận hành mượt mà và bảo vệ sự an toàn cho bản thân, gia đình.
Đang tải

CẢM ƠN BÁC TÀI ĐÃ THAM GIA
CÙNG BẠN HỮU ĐƯỜNG XA

Chữ ký của bác tài đã được gửi đi thành công!
Mỗi một chữ ký gửi đi, sẽ góp phần tạo nên ảnh hưởng tích cực đến ý thức, văn hóa lái xe của người cầm lái.
Facebook
Contact Us
Eight characters minimum One lowercase letter One uppercase letter One number One special character

Thông tin bổ sung