Cộng đồng lái xe lớn nhất Việt Nam

Tài khoản ID BHĐX

ID Bạn Hữu Đường Xa là gì?

ID Bạn Hữu Đường Xa (ID BHDX) là mã số định danh người dùng trên các trang web của Bạn Hữu Đường Xa. 
Mỗi bạn hữu khi đăng ký tài khoản thành công sẽ được cấp một mã ID BHDX để sử dụng.

Đăng ký tài khoản tạo ID bao gồm các nội dung: 

  • Họ và tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Số điện thoại
  • Email

 

Bạn hữu vui lòng điền đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia các hoạt động sự kiện của Bạn Hữu Đường Xa.

Bạn hữu khi được cấp mã ID BHDX, vui lòng copy và lưu trữ/ghi nhớ để sử dụng cho việc đăng nhập và tham gia các hoạt động trên các trang web của BHĐX.

Bạn hữu có ID BHDX sẽ nhận được những quyền lợi, ưu đãi, chính sách đặc biệt,…từ BHĐX khi tham gia các hoạt động, sự kiện sinh nhật, minigame,…của Cộng đồng.

Khi đăng nhập tài khoản ID BHDX bằng 2 cách: Nhập mã ID BHDX hoặc nhập Email (đã điền ở phần đăng ký tạo tài khoản) và Mật khẩu để đăng nhập.

ID BHDX
Quản lý tài khoản ID BHDX như thế nào?

Bạn Hữu Đường Xa hiện đang có website chính là bhdx.vn và 2 trang con là vote.bhdx.vn và shop.bhdx.vn

Cả 3 trang web này đều được đồng bộ tài khoản ID BHDX. Bạn hữu đăng ký tài khoản ID BHDX tại 1 trong 3 trang sẽ được đồng bộ ở các trang còn lại. Tức là cùng Đăng ký- Đăng nhập – Đăng xuất- Chỉnh sửa tài khoản đồng bộ.

  • bhdx.vn:  Trang chủ: Trang thông tin, giới thiệu về Cộng đồng và các sự kiện, hoạt động nổi bật
  • vote.bhdx.vn:  Chuyên trang Bình chọn: Nơi diễn ra các hoạt động Bình chọn, khảo sát, đánh giá, lấy ý kiến,… của Cộng đồng.
  • shop.bhdx.vn: Cửa hàng trực tuyến BHĐX: Giới thiệu các sản phẩm của BHĐX (vật phẩm, voucher, vé sự kiện, sản phẩm phi vật lý,…)

Sau khi tạo tài khoản, bạn hữu có thể quản lý, chỉnh sửa thông tin cá nhân tại mục Cài đặt tài khoản (Góc phải – trên cùng của màn hình)

tài khoản

Cảm ơn bạn hữu!