Cộng đồng lái xe lớn nhất Việt Nam

Luật GTĐB

Người chỉ huy giao thông là người cao nhất, sau đó đến hệ thống đèn và các loại khác. Tài xế tuân thủ theo hiệu...
Cho tôi hỏi, người tham gia giao thông sử dụng đèn pha gây tại nạn thì bị xử lý như thế nào? 1. Đèn pha...
Đang tải