Cộng đồng lái xe lớn nhất Việt Nam

Lái xe kinh doanh vận tải cần giấy tờ gì khi tham gia giao thông?

Một số diễn đàn giao thông đang lan truyền hình ảnh tổng hợp các giấy tờ lái xe kinh doanh vận tải cần mang theo khi lái xe, trong đó có có mục Giấy khám sức khỏe và Thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế. Thực hư thế nào?

Hiện nay, trên nhiều diễn đàn giao thông đang chia sẻ, lan truyền những hình ảnh với nội dung tổng hợp các giấy tờ tài xế cần mang theo khi lái xe, Trong đó, có mục Giấy khám sức khoẻ và Thẻ tập huấn nghiệp vụ tài xế. Nếu không có 2 loại giấy tờ này thì mức phạt với mỗi loại sẽ từ 7-10 triệu đồng với cá nhân và 14-20 triệu đồng với HTX.

Thực hư thông tin này như thế nào? Giấy khám sức khỏe và Thẻ tập huấn nghiệp vụ bắt buộc với lái xe điều khiển phương tiện nào? Có bắt buộc tài xế phải mang theo khi tham gia lưu thông không?

Tổng cục đường bộ đã có văn bản trả lời Đài VOH – Chương trình Bạn Hữu Đường Xa như sau: 

“Hiện nay, những giấy tờ mà người lái xe phải mang theo khi điều khiển phương tiện ô tô hoạt động kinh doanh trên đường đã được quy định cụ thể tại Luật GTĐB 2008, Nghị định 10/2020/NĐ – CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình điều khiển phương tiện người lái xe mang theo các giấy tờ theo quy định tại Luật GTĐB và các văn bản QPPL, nếu không mang đầy đủ sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ – CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1.Lái xe KDVT hàng hóa cần mang theo giấy tờ gì?

Căn cứ theo các văn bản:
– Luật GTĐB 2008, khoản 1 Điều 58
– Nghị định 10/2020/NĐ – CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, tại Khoản 8, Khoản 9 – ĐIều 9.
– Thông tư 12/2020/TT-BTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, Khoản 2, Khoản 3 – Điều 49
Lái xe kinh doanh vận tải hàng hoá cần phải mang theo các giấy tờ sau:

 • Đăng ký xe;
 • Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.
 • Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc phải có thiết bị để truy cập vào phần mềm thể hiện nội dung của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển). Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) phải có xác nhận (ký, ghi rõ họ và tên) khối lượng hàng hóa đã xếp lên phương tiện của chủ hàng (hoặc người được chủ hàng ủy quyền) hoặc đại diện đơn vị, cá nhân thực hiện việc xếp hàng.

2. Lái xe KDVT hành khách cần mang theo những giấy tờ gì? 

Căn cứ theo các văn bản:

– Luật GTĐB 2008, khoản 1 Điều 58

– Nghi định 10/2020/NĐ – CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Khoản 4 – Điều 7
Lái xe kinh doanh vận tải hành khách cần phải mang theo các giấy tờ sau:

 • Đăng ký xe;
 • Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 • Mang theo hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh vận tải đã ký kết.
 • Mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải.

Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp;

Lái xe không phải mang theo hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách trong trường hợp vận chuyển phục vụ đám tang, đám cưới.


Đối với lái xe kinh doanh tuyến cố định:
Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 27 – Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT :

“Điều 27. Quyền hạn, trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tuyến cố định

 1. Đeo thẻ tên, mặc đồng phục theo đúng mẫu của doanh nghiệp, hợp tác xã đã quy định; mang theo Lệnh vận chuyển đối với chuyến xe đang khai thác.

Đối với lái xe kinh doanh vận tải liên vận quốc tế: Ngoài các giấy tờ mang theo theo quy định của Luật GTĐB và các giấy tờ khác, còn phải mang theo danh sách vận tải hành khách liên vận quốc tế.

Đọc các bài viết khác thêm tại đây:

Bác tài hãy tham gia nhóm cộng đồng Bạn Hữu Đường Xa để cùng chia sẻ trải nghiệm trên mỗi chuyến đi!

 

Chia sẻ